1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang thương mại điện tử catherinedenoual.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà catherinedenoual.com cần phải thu tập từ khách hàng như là một phần của quá trình mua bán hàng hóa. Email quảng cáo (nếu lựa chọn): với sự cho phép của khách hàng, chúng tôi có thể gửi bạn email về cửa hàng, sản phẩm mới hoặc thông tin cập nhật.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trang thương mại điện tử catherinedenoual.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Trang thương mại điện tử catherinedenoual.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 • Gửi các thông báo về giao dịch giữa Khách hàng và trang thương mại điện catherinedenoual.com
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại catherinedenoual.com.
3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của catherinedenoual.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng
 • Công ty TNHH Con Ong
 • Trụ sở chính: 586C đường An Phú, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam
 • Phone number: (84) 28 37 44 40 02
 • Email: online@catherinedenoual.com
5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình
 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Catherine Denoual Maison thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến ban chăm sóc khách hàng của trang TMĐT catherinedenoual.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Catherine Denoual Maison sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên catherinedenoual.com được Catherine Denoual Maison cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của catherinedenoual.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Catherine Denoual Maison cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Catherine Denoual Maison sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.