LIÊN HỆ CHÚNG TÔI NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO

Về việc đặt hàng hay sản phẩm, vui lòng liên hệ info@catherinedenoual.com.
Về tin tức báo chí hay hợp tác kinh doanh, vui lòng liên hệ aude@catherinedenoual.com,
Bạn có thể liên lạc trực tiếp chúng tôi tại trụ sở văn phòng chính từ thứ Hai đến thứ Bảy vào lúc 9h sáng đến 5 giờ chiều bằng số điện thoại
+ 84 28 37 44 40 02 / + 84 28 37 44 29 72

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Vietnam

Catherine Denoual Maison Flagship Store

38, Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +8428 38 23 93 94
Fax: +848 38 23 94 07
Email: info@cdmaison.com

Xem bản đồ

Tan My Design

61 Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +844 39 38 11 54

Xem bản đồ

Head Office

586C, Đường An Phú, Phường An Phú, Quận 2
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +8428 37 44 40 02 / 29 72
Fax: +848 37 44 29 73

Xem bản đồ

Thailand

Catherine Denoual Maison Boutique

Catherine Denoual Maison Boutique
Central Chidlom
Bangkok, Thailand

Xem bản đồ

USA

Jan de Luz

Dolores between Ocean and 7th
Carmel, CA 93921, USA

Xem bản đồ

United Arab Emirates

Tanagra – Mall of The Emirates

Level 2, Mall of the Emirates, Dubai

Xem bản đồ

Tanagra – Royal Atlantis

Crescent Road, Palm Jumeirah, Dubai

Xem bản đồ

Tanagra – Marina Mall

Ground floor, VIP entrance, Marina Mall, Abu Dhabi

Xem bản đồ

Saudi Arabia

Tanagra – Jeddah

Tahlia Street, Mashaal Center, Jeddah

Xem bản đồ

Tanagra – Olaya Center

Ground floor, Olaya Towers, Al Riyadh

Xem bản đồ

Kuwait

Tanagra – Salhiya

Mohammed Thunayyan, Al Ghanem Street Salhiya Complex, Kuwait City

Xem bản đồ

Tanagra – Avenues

Grand Avenue, 5th Ring Road, Rai The Avenues Mall, Kuwait City

Xem bản đồ

Qatar

Tanagra – Vendome Mall

Ground floor, gate 5, Lusail Qatar

Xem bản đồ

Tanagra – Villaggio Mall

Luxury Area, Villaggio Mall, Doha

Xem bản đồ

MẪU THƯ LIÊN HỆ

This field is for validation purposes and should be left unchanged.